mandag 18. februar 2008Slik ser det ut hjå meg-til tider-om vinteren. På slike morgonar så gløymer ein snømåking og dårlig føre..
Ein gløymer at det styrtregnar morgonen etter ungane har streva ein heil dag for å byggja snømann, og snøhole, og snølykt-i mjuk og fin og passe kram nysnø..
Eg trur me treng slike morgonar, me kan drøyma oss litt vekk, og tenkja på at ein alt er så gammal-at det verkeleg var vinter når me var små.. Eller var det?
Eg vel å tru at ungane mine best hugsar snømannen med gulrota midt i fjeset, og ikkje regnet neste dag. Så får ein heller ta dagane som kjem, og strø godt før ein stiltrar seg ut på isen...

Ingen kommentarer: